POLSKIE STOWARZYSZENIE
PŁYWANIA NIEMOWLĄT

W I T A M Y

PSPN - Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt


 

Polskiego Stowarzyszenie Pływania Niemowląt wita na swojej stronie internetowej. PSPN jest organizacją zrzeszającą przede wszystkim instruktorów pływania oraz osoby zajmujące się lub interesujące się tematyką związaną z pływaniem niemowląt w Polsce.


Podstawowym celem Stowarzyszenia jest integracja tego środowiska w Polsce, podnoszenie kwalifikacji oraz promocja najwyższych standardów prowadzenia zajęć w wodzie dla najmłodszych.

Swoje cele Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt realizować będzie poprzez organizowanie krajowych konferencji nt. pływania niemowląt, organizowanie cyklicznych spotkań integracyjno-szkoleniowych, połączonych z warsztatami w poszczególnych szkołach pływania oraz prowadzenie specjalistycznych szkoleń.

 
Zapraszamy do zapoznania się ze statutem PSPN

 

KOMUNIKATY