POLSKIE STOWARZYSZENIE
PŁYWANIA NIEMOWLĄT

W I T A M Y

PSPN - Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt - Kursy doszkalające


 

INFORMACJE O KURSIE DOSZKALAJĄCYM Z ZAKRESU NAUKI PŁYWANIA NIEMOWLĄT I DZIECI W WIEKU PONIEMOWLĘCYM
2023-02-10

INFORMACJE O KURSIE DOSZKALAJĄCYM Z ZAKRESU NAUKI PŁYWANIA NIEMOWLĄT I DZIECI W WIEKU PONIEMOWLĘCYM

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie doszkalającym Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt z zakresu zajęć z pływania dla dzieci od 3 miesięcy do 3 roku życia z rodzicami w wodzie.

 

Cele i zadania kursu:

Przygotowanie uczestników zajęć do samodzielnego planowania, programowania, prowadzenia i organizacji zajęć z zakresu prowadzenia zajęć z pływania z dziećmi w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym oraz przekazane słuchaczom określonego zasobu wiadomości i umiejętności metodycznych niezbędnych do realizacji tego programu.

Kurs skierowany jest do osób, które chciałaby poszerzyć swój warsztat pracy i zdobyć wiedzę na temat prowadzenia zajęć w wodzie dla niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym.

Kursy organizujemy od 2010 roku. Przeszkoliliśmy  ponad 250 osób, z których wiele po naszym szkoleniu otworzyło swoje szkoły pływania niemowląt i prowadzi je z powodzeniem do dzisiaj. Siłą naszego kursu jest wszechstronne i wieloaspektowe podejście do tematyki pływania niemowląt. Wykładowcy wywodzą się z różnych ośrodków w Polsce, posiadają różną osobowość i talenty, na co dzień pracują na obiektach różniących się bardzo między sobą, więc przekazują uczestnikom  wiele różnych możliwości prowadzenia zajęć z niemowlętami.
Dodatkowo, będąc od początku istnienia PSPN jego założycielami i członkami, organizują i uczestniczą we wszelkich formach dokształcania. Do tej pory, oprócz polskich doświadczeń, poznaliśmy metody prowadzenia zajęć w Niemczech, USA, Holandii, Norwegii, Czechach, Austrii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii.   Podczas kursu dzielimy się naszym doświadczeniem oraz wiedzą zdobytą  podczas takich szkoleń. Pragniemy przekazać uczestnikom jak najszerszą wiedzę i własne doświadczenia, dotyczące oswajania z wodą oraz nauczania prawidłowych nawyków ruchowych w wodzie małych dzieci. 

Prowadzący:

Mgr inż. Iwona Turant — Od 2006 r. prezes i założycielka Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt. Była zawodniczka, przez wiele lat ratownik WOPR. Instruktor pływania, sędzia pływania. Ukończyła między innymi kurs Koncepcji Halliwick i pływania dla osób ze spektrum autyzmu. Od ponad 20 lat prowadzi swoją szkołę pływania niemowląt i starszych dzieci w Łodzi — WODNIŚ. Uczestniczka i organizatorka wielu wydarzeń związanych z szeroko pojmowanym pływaniem niemowląt. Osoba z bogatym bagażem doświadczeń i ogromną wiedzą, którą dzieli się z uczestnikami kursu. 

Mgr Magdalena Dąbrowska — mgr Fizjoterapii, psychoterapeuta, instruktor pływania, ratownik WOPR. Ukończyła szkolenia kierunkowe pomagające przy prowadzeniu zajęć z osobami z niepełnosprawnościami,  takie jak Watsu, Hallwick, oraz do pracy z dziećmi niewidomymi, z autyzmem, z ADHD. Od 1999 r. prowadzi swoje zajęcia w ramach Akademii Ruchu w Warszawie, z dziećmi w wodzie stosując duży nacisk na indywidualne potrzeby najmłodszych. Autorka książki ''Mały pływak — kształtowanie prawidłowych postaw od pierwszych chwil życia''. Od 2006 roku czynnie działa jako vice prezes PSPN.

Dr Wioletta Szczepaniak — Doktor nauk o kulturze fizycznej. Założycielka  Szkoły Pływania Wodne Królestwo i przedszkola Rekin w Krawacie w Szczecinie. Osoba niezwykle kreatywna, stosująca nieoczywiste metody w oswajaniu dzieci i niemowląt. Twórczyni autorskich  programów m.in. ''Moja miłość płynie''. Od 28 lat moją pasją są zajęcia w wodzie z niemowlętami, dziećmi przedszkolnymi i szkolnymi. Uważam,  woda daje ogromne możliwości wszechstronnego rozwoju na wielu płaszczyznach, radość i zdrowie. Pływanie to aktywność na całe życie. W strukturach PSPN od zebrania założycielskiego.

Mgr Marcin Matysiak- Marcin Matysiak Absolwent AWFiS w Gdańsku, nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog, surdopedagog, od 2005 r. kierownik Centrum Rekreacji Rodzinnej BAJKA w Bydgoszczy, instruktor pływania niemowląt, wykładowca akademicki, członek PSPN, szkoli instruktorów pływania od 2010 roku.

Mgr Jadwiga Haj-Gębala — W PSPN działa czynnie i z zaangażowaniem w strukturach Stowarzyszenia, od zebrania założycielskiego w 2006 roku. Właścicielka szkoły pływania dla dzieci i niemowląt- BOBAS w Bielsku-Białej, działającej od 2003. Absolwentka Krakowskiego AWFu- instr.pływania. Od 2010 szkoli instruktorów pływania niemowląt i małych dzieci. Uczestniczka i organizatorka wydarzeń związanych z pływaniem -niemowląt, małych dzieci i osób dorSosłych.

Mgr Justyna Niedżwiedzka — Absolwentka Kierunku Fizjoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Fizjoterapeutka z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w rehabilitacji dzieci. Ukończyła Fizjoterapię na Collegium UJ oraz Podyplomowe Studia z Zarządzania i Marketingu w Jednostkach Opieki Zdrowotnej CMUJ. Już od czasów studiów interesowała się neurologią pediatryczną i przez większą część swojej pracy zawodowej zdobywała doświadczenie w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. Szczególnie ważne dla Niej jest wspomaganie i możliwość wyeliminowania lub zmniejszenia problemów małego dziecka na jego bardzo wczesnym etapie rozwoju. W trakcie kursu przedstawi uczestnikom -Właściwości rozwojowe dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym (Ontogeneza). 

 

 

Warunki uczestnictwa w kursie:

 

Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć w wodzie, które nie posiadają doświadczenia w pracy na pływalni z niemowlętami i dziećmi w wieku poniemowlęcym.  Osoby, które ukończą szkolenie, otrzymują certyfikat PSPN. W kursie mogą uczestniczyć również osoby nieposiadające powyższych uprawnień, w takiej sytuacji otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu. Po dostarczeniu dokumentu potwierdzającego uzyskanie ww. uprawnień otrzymują certyfikat PSPN. By wziąć udział w szkoleniu, nie trzeba być członkiem PSPN. 

 

Warunkiem zakwalifikowania na kurs doszkalający PSPN
jest przesłanie na adres pspn@pspn.org formularza zgłoszeniowego:

 

Formularz zgłoszeniowy » 
 

 

Po zakwalifikowaniu na kurs uczestnik podpisuje oświadczenie, że posiada ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania kursu, a także że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim.

 

Formy zaliczenia:

Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny polegający na samodzielnym przeprowadzeniu lekcji/części lekcji w wodzie z dziećmi według przygotowanego przez siebie konspektu.

 

Czas trwania i miejsce:

Kurs doszkalający organizowany przez PSPN odbywa się  od piątku do niedzieli.

Kurs planowany jest październik-listopad 2024 w Warszawie.

O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu w przypadku małej ilości zgłoszeń.
Noclegi uczestnicy organizują sobie we własnym zakresie.

Koszt kursu 1690 zł.

Wpłata zaliczki 500 zł wraz ze zgłoszeniem na kurs na konto Citibank 78 1030 0019 0109 8530 0021 8521

 

Szkolenie obejmuje:

  • wykłady teoretyczne
  • hospitacje zajęć
  • zajęcia z I pomocy
  • ćwiczenia praktyczne w wodzie z lalkami

 

Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w formie skryptu oraz dostęp do wykładów drogą elektroniczną.


Informacje na temat kursu:

jjgebala@poczta.onet.pl

pspn@pspn.org