POLSKIE STOWARZYSZENIE
PŁYWANIA NIEMOWLĄT

W I T A M Y

PSPN - Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt - Warsztaty


 

Lili Ahrendt - Wrocław 2008
2008-05-02

WARSZTATY LILLI AHRENDT, WROCŁAW 29-30.03.2008

 

W dniach 29-30.04.2008 we Wrocławiu odbył się Kurs doskonalący dla osób prowadzących zajęcia pływania niemowląt i małych dzieci. Organizatorem kursu było Polskie Stowarzyszenie Pływania Niemowląt a szkolenie prowadziła dr Lilli Ahrendt wykładowca German College of Sport Science w Kolonii. Kurs skierowany był do członków PSPN.

 

 

Szkolenie trwało dwa dni. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej Hotelu Śląsk i na pływalni Centrum Basenowo - Sportowego REDECO przy ul. Rogowskiej 52a we Wrocławiu. W hospitacji zajęć mogliśmy wziąć udział dzięki uprzejmości Pana Sławomira Wróblewskiego i jego szkoły pływania Wróbel&Wróblewski.

 

Tematyka zajęć podczas pierwszego dnia szkolenia obejmowała wiadomości z zakresu pływania niemowląt. Tematy podejmowane podczas tego dnia szkolenia to:

 • System szkolenia i doskonalenia umiejętności prowadzących zajęcia pływania dzieci i niemowląt w Niemczech.
 • Prawne i organizacyjne przesłanki prowadzenia zajęć.
 • Problematyka pływania niemowląt w Wyższej Szkole Sportowej - praktyka i badania

 

Następnym punktem szkolenia tego dnia była hospitacja zajęć prowadzonych przez dr Lilli Ahrendt na pływalni o tematach:

 • Struktura i przygotowanie zajęć.
 • Techniki chwytania.
 • Przyzwyczajenie do wody i techniki nurkowania.

 

Po zakończeniu zajęć na pływalni uczestnicy kursu przyjechali do Hotelu Śląsk gdzie dr Lilli Ahrendt podsumowała zajęcia praktyczne oraz wyświetliła film na temat " Koncepcja stymulacji rozwoju dziecka, struktura i przygotowanie zajęć"

 

Drugiego dnia kursu tematyka zajęć obejmowała pływanie dzieci w wieku 1-2 lat i starszych. Zostały poruszone następujące zagadnienia:

 • Całościowa diagnostyka i stymulacja rozwoju dzieci w wieku 1-2 lat i starszych,
 • Koncepcja interaktywnej stymulacji ruchowej - pokaz filmu,
 • Techniki chwytania i nurkowanie, gry i piosenki.

 

Tematami lekcji na basenie były natomiast:

 • Przyzwyczajenie do wody i techniki nurkowania,
 • Techniki chwytania i sprzęt do pływania,
 • Przekazywanie podstawowych umiejętności pływackich w sposób atrakcyjny - stymulowanie poruszania się w wodzie.

 

Po zakończeniu zajęć na basenie dr Lilli Ahrendt przedstawiła filmy obrazujące różne metody nauczania pływania dzieci, podczas których uczestnicy kursu wspólnie poszukiwali nowych impulsów do prowadzenia zajęć. Następnie podsumowała cały kurs oraz odpowiadała na pytania uczestników.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział w kursie. Według opinii uczestników udział w kursie był bardzo cennym doświadczeniem.