POLSKIE STOWARZYSZENIE
PŁYWANIA NIEMOWLĄT

W I T A M Y

PSPN - Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt - Lekcje otwarte


Lekcje otwarte to możliwość dla członków Stowarzyszenia spotkań podczas zajęć w poszczególnych zrzeszonych szkołach pływania. Jest to okazja do zobaczenia, jak wyglądają lekcje w innych ośrodkach, spotkania się z kolegami i koleżankami prowadzącymi zajęcia ruchowe w wodzie dla niemowląt i małych dzieci oraz wymiany poglądów i doświadczeń. Spotkania te są cennym źródłem wiedzy.

Od chwili powstania PSPN w ramach lekcji otwartych gospodarzami spotkań były:
 

22.10.2006 - Szkoła Pływania BOBAS Bielsko Biała

18.11.2006 - Akademia Ruchu Warszawa

17.01.2007 - Szkoła Pływania WODNIŚ Łódź

10.11.2007 - Wodne Hobby Szczecin

16.11.2008 - Szkoła Pływania dr Krzysztofa Pietrusika Poznań

25.10.2009 - Szkoła Pływania Agnieszki Ziółkowskiej Kluczbork

16.04.2011 - Delfinek Skubinek Wieliczka

17.03.2012 - Akademia Ruchu Warszawa

 


Warszawa 17.03.2012 - Lekcje otwarte
2012-03-14

LEKCJE OTWARTE

WARSZAWA 17.03.2012

 

Tym razem spotkanie w ramach lekcji otwartych dla członków PSPN odbyło się  na pływalni UCSiR w Warszawie. Zajęcia przeprowadzili instruktorzy szkoły pływania ''Akademia Ruchu '' Magdaleny Dąbrowskiej.

Zajęcia odbyły się z dziećmi w różnych grupach wiekowych. Była możliwość obejrzenia dwóch lekcji w grupie dzieci do 1,5 roku ,1 lekcji zajęć dzieci w przedziale wiekowym 1-1,5,dwóch lekcji dzieci wieku 2-3 lata oraz jednej lekcji dzieci 3-4 letnich. Po zajęciach osoby zainteresowane rozmawiały na temat postępowania w wodzie z dziećmi z różnymi dysfunkcjami (zaburzeniami rozwoju). Jak zwykle przy takich okazjach spotkanie było sympatyczne i bardzo owocne.