POLSKIE STOWARZYSZENIE
PŁYWANIA NIEMOWLĄT

W I T A M Y

PSPN - Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt - Konferencje


 

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA - ŁÓDŹ 17-19 CZERWCA 2016 r.
2017-01-02

Międzynarodowa VII Konferencja Pływanie niemowląt i małych dzieci

Łódź 17-19 czerwca 2016 r.

 

 

W dniach 17-19 czerwca 2016 r. w Łodzi odbyła się Międzynarodowa VII Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt. Impreza odbyła się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej,                                  Polskiego Związku Pływackiego i Łódzkiej Federacji Sportu, przy współpracy ze Szkołą Pływania „Wodniś”  i Szkołą Pływania „BAC Adam Cygan”.

W pierwszym dniu odbyło się uroczyste otwarcie Konferencji w Urzędzie Miasta Łodzi w Małe Sali Obrad Rady Miejskiej z udziałem przedstawicieli zarówno samorządu Łódzkiego jak i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Po otwarciu wszyscy wzięli udział w zwiedzaniu miasta pod przewodnictwem Senatora RP Pana Ryszarda Bonisławskiego. Podczas Konferencji uczestnicy mogli dowiedzieć się o metodach pracy dotyczących prowadzenia zajęć z niemowlętami i małymi dziećmi w wodzie zarówno w Polsce jak i za granicą. Wszyscy mogli również wziąć udział w warsztatach BLS i AED zorganizowanych przez Łódzkie WOPR. Ponieważ Konferencja wypadła w roku jubileuszowym dla PSPN z okazji 10 lecia odbył się również uroczysty bankiet z tej okazji. W Konferencji wzięło udział około 80 osób z kraju i zagranicy.

 

Tematy wystąpień plenarnych

prof. zw. dr hab. Włodzimierz Starosta

Problem nauczania pływania niemowląt i dzieci oraz jego uwarunkowania w piśmiennictwie
   

prof. dr hab. Włodzimierz Starosta

"Kształtowanie u dzieci pozytywnego nastawienia do wody i umiejętności zachowania się
w niej w sytuacji trudnej".
   

dr hab. Danuta Umiastowska, prof. US

Osobowość, predyspozycje instruktora a wybór metod prowadzenia zajęć dla niemowląt i małych dzieci w wodzie.
   

Barbara Szpak-Borst

Fluid beginnings – płynne początki
   

Eva Kiedronova

Pływanie noworodków w wanience dla dziecka.
   

Terje Stakset

Swimming from A to BE to See
   

mgr Wioletta Szczepaniak

Etapy nauki pływania i samoratownictwa. Program PSPN Pływaj 123!
   

mgr. Arkadiusz Kurkowski

Udzielanie pierwszej pomocy w warunkach szczególnych
   

mgr Katarzyna Ślęczek

Przyjęcie inicjatywy dziecka podstawą udanych interakcji.
   

mgr Anna Olasińska

Koncepcja Halliwick szansą na aktywność i pełniejsze uczestnictwo dzieci z niepełnosprawnością.  
   

 

 

Tematy doniesień indywidualnych

Qpharma

Prezentacja partnera PSPN.
   

Swimshop

Prezentacja partnera PSPN.
   

prezentacje szkół pływania

Maciej Malinowski

Akademia Bobasa – Szkoła Pływania Kraków
   

mgr Adam Kin

Neurolingwistyczne Programowanie - czyli jak dawać komunikaty wzmacniające
   

mgr. Arkadiusz Kurkowski

warsztaty BLS/AED
   

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego tegorocznej konferencji składam serdeczne podziękowania instytucjom i firmom, które wsparły nasze działania: Swimshop, Qpharma, Łódzkie WOPR, S.P. Nr 46, Towarzystwo Przyjaciół Łodzi.