POLSKIE STOWARZYSZENIE
PŁYWANIA NIEMOWLĄT

W I T A M Y

PSPN - Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt - Konferencje


 

II Konferencja - Warszawa 2008
2008-06-21

II KRAJOWA KONFERENCJA NA TEMAT PŁYWANIE NIEMOWLĄT, WARSZAWA 21.06.2008

 

21 czerwca 2008 r. w Warszawie, w auli Akademii Wychowania Fizycznego odbyła się II Krajowa Konferencja nt. "Pływanie niemowląt". Patronatem honorowym konferencję objęli:

  • Pan Henryk Sozański - Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie
  • Pan Jerzy Telak - Prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

W trakcie jej trwania zostały zaprezentowane referaty plenarne (na zaproszenie organizatora) oraz indywidualne wystąpienia przedstawicieli szkół pływania niemowląt.

 

Referaty plenarne

dr Krzysztof Pietrusik
Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu

"Determinanty warunkujące nabycie elementarnych umiejętności pływania przez dzieci w wieku niemowlęcym"
   

dr Alicja Długołęcka-Lach
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

"Nawiązywanie kontaktu: instruktor-rodzic-dziecko"
   

mgr Anna Olasińska

Wykładowca Halliwick

"Koncepcja Halliwick - sposób nauki uczestniczenia w zabawach i niezależnego poruszania się w wodzie"
   

dr n. med. Jolanta Wacławek
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie-pediatra

"Pogląd lekarza pediatry na temat pływania dzieci - wskazania i przeciwwskazania do zajęć w wodzie"
   

dr n. med. Aneta Czupryniak
Ordynator Oddziału Pediatryczno-Neonatologicznego Szpitala Powiatowego w Brzezinach, specjalista nefrologii i pediatrii

"Choroby układu moczowego a zajęcia na pływalni"
   

dr n. med. Anna Zawadzka-Gralek
Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

"Alergie a środowisko wodne - basenowe"
   

mgr Jerzy Telak
Prezes Zarządu Głównego WOPR

"Aktualne zagrożenia bezpieczeństwa na wodach"
   

dr hab. med. Andrzej Piotrowski
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 4 w Łodzi

"Udzielanie pierwszej pomocy tonącym - zasady resuscytacji niemowląt"
   

mgr Milan Wilhelmi
Dyrektor Kursu BLS-AED Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji

"Idea Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej"

 

 

Tematy doniesień indywidualnych

mgr Wioletta Szczepaniak

"Wodny świat wyobraźni"
   

dr Agnieszka Ciszek

"Aktywność ruchowa w środowisku wodnym kobiet ciężarnych"
   

mgr Jadwiga Haj-Gębala, mgr Tomasz Gębala

"Stymulacja rozwoju niemowląt w wodzie-przykładowe ćwiczenia"
   

mgr Sławomir Wróblewski

"Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji WABC nt. Pływania niemowląt i małych dzieci, zorganizowanej w dniach 21-23.10.2007 w St. Petersburg, Floryda, USA"
   

mgr Ilona Tuszyńska-Stachowiak

Wpływ zajęć oswajających z wodą na rozwój morfologiczny niemowląt
   

mgr Magdaleny Dąbrowska-Gawrysiak

Wykorzystanie różnorodności w ukształtowaniu niecki basenu podczas prowadzenia zajęć z dziećmi