POLSKIE STOWARZYSZENIE
PŁYWANIA NIEMOWLĄT

W I T A M Y

PSPN - Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt - Inne wydarzenia


 

ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE
2006-05-03

Od kilku lat pływanie niemowląt zyskuje w Polsce coraz większą polpularność. Rozwojowi tej formy rekreacji najmłodszych sprzyja coraz większa ilość nowoczesnych pływalni. W dniu 3 maja 2006 r. odbyło się w Łodzi spotkanie osób zajmujących się prowadzeniem zajęć w wodzie dla niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Szkół Pływania Niemowląt stwierdzili, że istnieje potrzeba większych kontaktów, możliwości wymiany doświadczeń i praktycznych informacji pomiędzy poszczególnymi Szkołami, a także organizowania kursów kształcących przyszłą kadrę instruktorską. W trakcie spotkania została podjęta decyzja o powołaniu Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt, które zrzeszać będzie instruktorów pływania niemowląt. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 25.07.2006r w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000260808.

Głównymi celami Polskiego Stowarzyszenia Pływania Niemowląt są:
 

  1. Promowanie pływania niemowląt i dzieci w wieku poniemowlęcym w Polsce.
  2. Kształcenie i dokształcanie kadr instruktorsko - trenerskich zgodnie z wymogami standardów europejskich.
  3. Organizowanie seminariów oraz konferencji naukowo-dydaktycznych dotyczących problematyki pływania dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym.